rosh yeshiva

עשייתנו החשובה והקדושה בשדה החינוך מתחלקת לשני יסודות עיקריים- "צמיחה ובניין"
הצמיחה היא הגידול העצמי של הילד. משה רבינו ע"ה אומר: "יערוף כמטר לקחי,  תזל כטל אמרתי, בשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב". התורה נמשלת לגשם המרווה את האדמה ומאפשר לכל מה שצריך לצמוח שיצמח מעצמו  וכך כל ילד הוא יצור שצריך לגדול מעצמו לפי סגנונו, אישיותו וייחודיותו, אלא שעל מחנכיו לשתול אותו בצורה נכונה, לעשות את כל הנדרש כדי שיצמח ויבנה בישרות הראויה.

הרמב"ן אומר זאת מתוך ביאור של שתי הפרשיות שבקריאת שמע. בפרשה הראשונה כתוב: "ושננתם לבניך- ודברת בם", המשנן שהוא האב או הרב הוא המדבר ["ודברת "],  אולם, בפרשה השנייה כתוב: "ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם" – אתה תלמד את הבנים עד שהם יהיו אלה שידברו… זוהי התכלית.

וכך כתב הרב וולבה זצ"ל:
אם נותנים לילד לצמוח ולגדול מבלי לבנות אותו – יצא ממנו [ח"ו] פרא אדם…
אם בונים את הילד מבלי להתייחס אל כוח הצמיחה שבו – עושים ממנו רובוט
הצירוף של שני הדברים יחד ,כוח הצמיחה ומעשה הבניין , זהו החינוך האמיתי !

ישיבתנו חרטה על דגלה לתת לכל תלמיד את מירב האפשרויות והמענים לצמוח ולהתעלות ביראת שמים , מידות טובות ובמגוון הלימודים ,כמורשת ישראל סבא ובהתאם לאישיותו וייחודיותו של כל אחד ואחד. כדי להגשים זאת, ניתן בישיבתנו דגש מיוחד על חווית לימוד התורה ומתן כלים לימודיים לכל תלמיד כך שיגדל ויתפתח כבעל יכולת ללמוד ולנתח עצמאית את מכמני התנ"ך והתלמוד, לצד לימודי המקצועות הכלליים ברמה גבוהה  וכן בהשקעה רבה בתחומים הרגשיים והחברתיים במטרה לגבש את התלמידים ולהכשירם לחיי חברה מתוך ערכים של אהבת הזולת, הקרבה הדדית ומסירות.

ישיבתנו חרטה על דגלה לתת לכל תלמיד את מירב האפשרויות והמענים לצמוח ולהתעלות ביראת שמים, מידות טובות ובמגוון הלימודים, כמורשת ישראל סבא ובהתאם לאישיותו וייחודיותו של כל אחד ואחד.

כדי להגשים זאת , ניתן בישיבתנו דגש מיוחד על חווית לימוד התורה ומתן כלים לימודיים לכל תלמיד כך שיגדל ויתפתח כבעל יכולת ללמוד ולנתח עצמאית את מכמני התנ"ך והתלמוד, לצד לימודי המקצועות הכלליים ברמה גבוהה  וכן בהשקעה רבה בתחומים הרגשיים והחברתיים במטרה לגבש את התלמידים ולהכשירם לחיי חברה מתוך ערכים של אהבת הזולת, הקרבה הדדית ומסירות.

ייתן ה' ונראה ברכה בעמלנו ותתקיים בנו התפילה המוכרת: " וזכני לגדל בנם ובני בנים , חכמים ונבונים, אוהבי ה' , יראי אלוקים, אנשי אמת… ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים …

בברכת התורה,

הרב איסר שפריי, ראש הישיבה

חדשות ועדכונים

  • "חידון ההלכה השנתי" יצא לדרך, הנושא השנתי "הלכות ברכות" – מבחן חצי הגמר יתקיים אי''ה ביום רביעי י' בשבט תשפ''ב 12/01/2022.
  • גמר חידון ההלכה השנתי יתקיים אי''ה בט''ו בשבט בבית המדרש בישיבה.
  • תלמידי "חבורת ש''ס" מישיבת ידידיה הולכים מחיל אל חיל, לאחר שסיימו את מסכתות ראש השנה ותענית, החלו במרץ ללמוד את מסכת מגילה.
    סעודת סיום מסכת מגילה תתקיים אי''ה ברוב עם ביום רביעי י''ז בשבט תשפ''ב 19/01/2022
  • בגרויות חורף לתלמידי כיתות יא-יב :
  • אנגלית : ח' בשבט תשפ''ב 10/01/2022
  • מתמטיקה : י''ח בשבט תשפ''ב 20/01/2022
  • לתיאום הגעה לימי רישום וראיונות לנרשמים לשנה''ל תשפ''ג שיערכו אי''ה בחודש שבט יש להתקשר לרב יוסי לוי בטלפון 052-763272

מלא/י את הטופס ונחזור אליך במהרה